Què s'impulsa des de Vacarisses pel clima?

Promoure una gestió sostenible de l’aigua

Accions

Des de l'Ajuntament

 • 30
  Actuacions per reduir el nombre de fuites de la xarxa d’aigua
 • 31
  Manteniment i reparacions de la xarxa de distribució
 • 32
  Incorporació de variadors de freqüència
 • 33
  Canvis de les bombes per d’altres més eficients
 • 34
  Pla Director d’Aigua Potable + Digitalització de la Xarxa i Estudi d’estanqueïtat de la xarxa
 • 35
  Instal·lació de reductors de pressió en la xarxa d’aigua
 • 36
  Manteniment i reparacions dels trams de la xarxa que es coneix presenten més problemes
 • 37
  Instal·lació de cabalímetres en punts claus de la xarxa
 • 38
  Campanya de revisió i/o substitució de comptadors d’aigua
 • 39
  Recerca de solucions alternatives que garanteixin el subministrament d’aigua
 • 40
  Reglament del Servei de Subministrament d’Aigua Potable

A nivell municipal

 • 41
  Recursos hídrics alternatius per a usos que no requereixen aigua potable
 • 42
  Campanyes per reduir el consum domèstic de serveis d’aigua
 • 43
  Creació i arranjaments de punts d’aigua per a la seva utilització pels helicòpters d’extinció d’incendis