Què s'impulsa des de Vacarisses pel clima?

Millorar la xarxa de transport públic i la promoció de la mobilitat sostenible

Accions

Des de l'Ajuntament

 • 22
  Canvi de vehicles per d’altres menys emissors quan acabin la vida útil
 • 23
  Incorporació de criteris de vehicles eficients en els plecs de contractació
 • 24
  Pla de mobilitat del municipi o de la zona on s’ubica el municipi (PMU)

A nivell municipal

 • 25
  Recanvi de vehicles per d’altres més eficients en el parc mòbil privat
 • 26
  Col·locació en punts estratègics del municipi de zones d’aparcament gratuïtes per un vehicle per realitzar recàrregues d’automòbils elèctrics