Què s'impulsa des de Vacarisses pel clima?

Incentivar la compra pública

Accions

Des de l'Ajuntament

  • 27
    Incorporar criteris ambientals en l’adquisició de béns i serveis municipals
  • 28
    Compra d’energia “verda certificada”
  • 29
    Disminució de la potència contractada en l’EP