Què s'impulsa des de Vacarisses pel clima?

Sensibilitzar i comunicar

Accions

Des de l'Ajuntament

 • 44
  Implantació de mesures tipus 50/50 (només a les escoles de primària)
 • 45
  Sensibilització per a l’ús racional de l’energia als treballadors municipals
 • 46
  Educació ambiental a les escoles (explicar quins programes: Euronet 50/50, A-Prenem el sol, altres…)
 • 47
  Cursos de formació en matèria d’energies renovables per a tècnics municipals

A nivell municipal

 • 48
  Pla de difusió sobre renovació de làmpades  d’incandescència halògena per làmpades de baix consum o LED
 • 49
  Pla de millora de l’eficiència de la climatització en el sector serveis
 • 50
  Visites d’avaluació energètica als habitatges i petites activitats econòmiques
 • 51
  Millora energètica d’habitatges (bones pràctiques d’eficiència, renovació d’electrodomèstics, renovació de bombetes i millora d’aïllaments). Incentivar substitució de calderes de gasoil C per calderes de biomassa o d’altres suports energètics menys contaminants
 • 52
  Campanya per la promoció de l’ús d’energia renovable fotovoltaica
 • 53
  Campanya per la promoció de l’ús d’energia renovable solar tèrmica
 • 54
  Foment del consum de productes de proximitat i d’agricultura ecològica